• Задаци за припрему теста – Статистика

  Задаци за припрему теста – Статистика

  Групни индекси производње и цена Пример 1. Из базе података Eurostat преузети су подаци о производњи три врсте сокова у Шпанији 2010. и 2012. године. Изабрани подаци о физичком обиму производње и цени дати су у табели. Врста сока Производња (у милионима литара) Цена по литру (у еврима) 2010. 2012. 2010. 2012. Ананас 83,3 90,3…

  ,

 • Индекс планских задатака и испуњења плана

  Индекс планских задатака и испуњења плана

  Индекси планских задатака Плански задаци се за један текући период постављају на основу остварених резултата из претходног периода и познавања фактора који утичу на те резултате. Индекс планског задатка рачуна се када су у однос стави планирани ниво појаве из текућег периода (Pp1) у односу на остварени ниво појаве из базног периода (Op0).    …

  ,

 • Индекси просечних нето зарада

  Индекси просечних нето зарада

  Једaн од основних показатеља зарада у предузећу јесте просечна номинална нето зарада. За израчунавање просечне номиналне нето зараде користи се аритметичка средина, и то за негруписане проста аритметичка средина, а за груписане пондерисана аритметичка средина. Просечна номинална нето зарада на нивоу предузећа рачуна се као:     На основу овог показатеља не може се посматрати…

  ,

 • Статистика зарада

  Статистика зарада

  Зарада или плата запослених представља приходе појединаца које они остварују на основу рада.

  ,

 • Темпо развоја и раста и средњи темпо развоја и раста

  Темпо развоја и раста и средњи темпо развоја и раста

  Темпо развоја и раста представљају релативне показатеље динамике производње. Темпо развоја производње (промета) најчешће се изражава као серија ланчаних индекса. Темпо раста је такође релативни показатељ и добија се када се од од ланчаног индекса одузме 100. Ако се вратимо на појам индексних бројева, видимо да је темпо развоја исто што и ланчани индекси, а…

  ,

 • Индекс трошкова живота

  Индекс трошкова живота

  За разлику од индекса цена који је углавном везан за предузећа односно трговину на велико, већи значaj за потрошаче има индекс трошкова живота који представља посебан вид индекса цена на мало. Индекс трошкова живота представља посебан индекс цена на мало артикала и услуга личне потрошње непољопривредних домаћинстава. Овим индексом се прате промене цена основних животних…

  ,