• Maturski ispit 2023/2024. matura (Zbirke zadataka)

  Maturski ispit 2023/2024. matura (Zbirke zadataka)

  Zbirke zadataka za pripremu maturskog ispita za obrazovni profil poslovni administrator, kao i za ostale obrazovne profile, možete preuzeti na datim linkovima.

  ,

 • Indeksi prosečnih neto zarada

  Indeksi prosečnih neto zarada

  Jedan od osnovnih pokazatelja zarada u preduzeću jeste prosečna nominalna neto zarada. Za izračunavanje prosečne nominalne neto zarade koristi se aritmetička sredina, i to za negrupisane prosta aritmetička sredina, a za grupisane ponderisana aritmetička sredina. Prosečna nominalna neto zarada na nivou preduzeća računa se kao:     Na osnovu ovog pokazatelja ne može se posmatrati…

  ,

 • Statistika zarada

  Statistika zarada

  Zarada ili plata zaposlenih predstavlja prihode pojedinaca koje oni ostvaruju na osnovu rada.

  ,

 • Indeks troškova života

  Indeks troškova života

  Za razliku od indeksa cena koji je uglavnom vezan za preduzeća odnosno trgovinu na veliko, veći značaj za potrošače ima indeks troškova života koji predstavlja poseban vid indeksa cena na malo. Indeks troškova života predstavlja poseban indeks cena na malo artikala i usluga lične potrošnje nepoljoprivrednih domaćinstava. Ovim indeksom se prate promene cena osnovnih životnih…

  ,

 • Individualni i grupni indeksi cena

  Individualni i grupni indeksi cena

  Promene cena pojedinačnih proizvoda prate se individualnim indeksima, dok se promene cena grupe proizvoda prate grupnim indeksima. Individualni indeks cena Individualni indeks cena predstavlja odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu (p1) i cene tog proizvoda u baznom periodu (po). ip-indeks cena, p1-cena u posmatranom periodu, po-cena u baznom periodu. Primer: Izračunaj individualni indeks cena…

  ,

 • Tempo razvoja i rasta i srednji tempo razvoja i rasta

  Tempo razvoja i rasta i srednji tempo razvoja i rasta

  Tempo razvoja i rasta predstavljaju relativne pokazatelje dinamike proizvodnje. Tempo razvoja proizvodnje (prometa) najčešće se izražava kao serija lančanih indeksa. Tempo rasta je takođe relativni pokazatelj i dobija se kada se od od lančanog indeksa oduzme 100. Ako se vratimo na pojam indeksnih brojeva, vidimo da je tempo razvoja isto što i lančani indeksi, a…

  ,

 • Individualni i grupni indeksi fizičkog obima proizvodnje

  Individualni i grupni indeksi fizičkog obima proizvodnje

  Indeks fizičkog obima proizvodnje dobija se kada se u odnos stavi fizički obim proizvodnje u posmatranom periodu u odnosu na fizički obim proizvodnje u baznom periodu. Indeksi obima proizvodnje mogu biti: indvidualni, kada se izražavaju promene kod samo jednog proizvoda i grupni (kada se izražavaju promene kod grupe više srodnih proizvoda).

  ,