• Статистика-питања и програм за вежбу

  Статистика-питања и програм за вежбу

  У наставку, на одговарајућем линку, односно наслову који претходи питањима из одређене области, налази се линк који води ка програму за учење и проверу знања. Уколико желите да проверите знање из свих области, то можете урадити на следећем линку. Научено можете проверити кроз програм QUIZLET, или ако вам је лакше можете скинути и истоимену апликацију.…

  ,

 • Планирање набавке (ВИДЕО)

  Планирање набавке (ВИДЕО)

  План набавке представља део пословног плана предузећа. Подразумева доношење одлука о томе шта, колико и када набавити у одређеном временском периоду. Код производних предузећа планира се набавка средстава за производњу и услуга, а код трговинских робе.

  ,

 • Залихе – Појам и значај

  Залихе – Појам и значај

  Појам и значај залиха Готово сва предузећа морају да поседују залихе. Залихе представљају „нужно зло“. Без залиха се не може, али залихе са собом повлаче додатне трошкове. Залихе треба да обезбеде два циља: Постоје следеће врсте залиха: Подела залиха по величини Залихе по величини деле се на: Минималне залихе Минималне залихе-најмања потребна количина сировина, материјала…

  ,

 • Појам, значај и активности набавке

  Појам, значај и активности набавке

  Појам и значај набавке- активности и задаци Набавка се односи на снабдевање предузећа потребним ресурсима (предметима рада и средствима за рад) за обављање пословања. Набавка се може посматрати као процес, као пословна функција и као организациона јединица, односно стручна служба. Набавка као процес представља део процеса репродукције, односно са продајом чини размену. Набавка као пословна…

  ,

 • Набавна политика и истраживање тржишта набавке

  Набавна политика и истраживање тржишта набавке

  Набавна политика Набавна политка је саставни део политике маркетинга предузећа. Чини је скуп принципа, начела, правила које треба поштовати приликом снадбевања, као и избор начина и средстава за остваривање циљева набавке. Принципи набавне политке су: Значај набавне политике: економија пословања предузећа (економичност, продуктивност) Истраживање тржишта набавке Истраживање тржишта набавке је организовано и систематско прикупљање, сређивање,…

  ,

 • Фактори који утичу на тражњу (ВИДЕО)

  Фактори који утичу на тражњу (ВИДЕО)

  Основни фактор који генерише тражњу је ЦЕНА. Осим цене на тражњу утичу и остали фактори. Остали фактори који утичу на цену су: доходак, укуси (преференције), очекивања, супститути и комплементи, број становника (величина тржишта).

  ,

 • Разлози постојања предузећа (ВИДЕО)

  Разлози постојања предузећа (ВИДЕО)

  Предузећа постоје зато што најефикасније обављају делатност у тржишној привреди. Као остали разлози који објашњавају основни разлог постојања предузећа јесу предности: специјализације, смањења ризика и неизвесности и смањење трансакционих трошкова.

  , ,