Nakon završene registracije preduzeća i otvaranja tekućeg računa sledi postupak zapošljavanja. Dokumenti koji su osnov za formiranje radnog kolektiva su Zakon o radu, Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta, koji su objavljeni u prethodnim postovima.
Aktivnosti za formiranje radnog kolektiva su sledeće:

 1. donošenje Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa
 2. izrada Oglasa o popuni radnih mesta
 3. prijava slobodnih mesta Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 4. prijem Prijava i CV-ja
 5. selekcija prijava (neblagovremene i nepotpune)
 6. izrada i slanje Poziva na razgovor
 7. sprovođenje razgovora- INTERVJU i testiranje
 8. donošenje Odluke o izboru kandidata
 9. izrada i slanje Obaveštenja kandidatima koji nisu primljeni
 10. zaključivanje Ugovora o radu
 11. prijava zaposlenog na PIO i zdravstveno osiguranje (Jedinstveni M obrazac)- potrebno je poslati na mejl Servisnog centra
 12. izrada Aneksa ugovora o radu
 13. sprovođenje i evidencija u radnoj knjižici(prestala da važi od 01.01.2016. Svi podaci se unose elektronski u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja CROSO http://www.croso.gov.rs/cir/index.php )  i u matičnoj knjizi zaposlenih
 14. formiranje personalnog dosijea.

U sledećem postu popis i organizacija rada po službama.