·        Pitanja o karakteristikama vaše ličnosti
  •      Navedite tri reči koje vas opisuju?
·         Potkrepite ih nekim primerima.
·         Da li ste takmičarskog duha?
·         Koje osobine smatrate bitnim za ovu poziciju?
·         Da li ste organizovani?
·         Šta su vaše glavne prednosti/slabosti?
·         Šta je ono što ste radili u prošlosti, a što pokazuje da imate inicijativu?
·         Opišite jedan svoj dan…
·         Koji je vaš cilj u životu?
·         Šta je za vas najveći izazov?
·         Kako podnosite poraz?
·         Čime se ponosite?
·         Kako primate kritiku?
·    

    Pitanja koja opisuju vaša znanja i veštine

·         Opišite, konkretno, situacije kada ste upotrebili određenu veštinu da rešite problem. Kakav je bio rezultat?
·         Da li posedujete odgovarajuće veštine za karijeru koju želite? Koje su to veštine?
·         Šta biste radili ukoliko… (pitanja vezana za situacije koje Vas mogu očekivati na budućem poslu)
·         U kojim univerzitetskim aktivnostima ste aktivno učestvovali? Šta ste iz njih naučili?
·         Pitanja koja opisuju vaš odnos sa drugim ljudima
·         Da li ste timski igrač?
·         Da li se dobro slažete sa drugima? Navedite primer…
·         Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto?
·         Po vašem mišljenju, šta je neophodno da bi jedan tim dobro funckionisao?
·         Navedite nam jedan rezultat koji ste ostvarili kao član nekog tima. Koja je bila vaša uloga u timu?
·         Navedite primer konflikte situacije u kojoj ste učestvovali. Kako se ta situacija razrešila?
·         Pitanja o (bivšem i budućem) poslodavcu  i kompaniji

  • Opišite idealnog šefa…
·         Kakav biste voleli da bude vaš šef?
·         Kakav odnos ste imali sa šefom na prethodnom radnom mestu?
·         Šta znate o ovoj kompaniji?
·         U čemu ste najviše/najmanje uživali na vašem prethodnom poslu? Zašto?
·         Zašto želite da napustite kompaniju u kojoj sada radite?
·         Da li posedujete preporuke od vaših prethodnih poslodavaca?
·         Pitanja koja pokazuju vaš stav o poslu i karijeri
·         Kakav je vaš stav o prekovremenom radu?
·         Da li volite da radite u tačno određenom radnom vremenu?
·         Šta vas motiviše da radite?
·         Šta je to što posedujete, a što bi vas učinilo uspešnim u budućoj karijeri?
·         Zašto ste zainteresovani za rad u ovoj profesiji?
·         Zašto bih zaposlio baš vas?
·         Šta možete doneti mojoj organizaciji?
·         Koliku platu želite/očekujete?
·         Opišite vaš koncept profesionalnosti.Kako vidite sebe profesionalno za 5 godina? 10 godina?
Pitanja vezana za ponašanje (bihejvioralna pitanja)
Pitanja vezana za ponašanje se zasnivaju na pretpostavci da se ponašanje u budućnosti može predviteti načinom na koji ste se ponašali u prošlosti. Naravno, okolnosti i situacije se menjaju, ali sve u svemu, ponašanje koje opišete u odgovoru će se tumačiti kao očekivano pobnašanje ili reakcija u sličnoj situaciji, u budućnosti.
·         Komunikacija
·         Prepričajte mi situaciju kada ste morali saopštiti odluku menadžmenta koja se vašem timu nije dopadala. Kako ste im saopštili tu odluku?
·         Recite mi nešto o najtežem kupcu kog ste ikada morali da uslužite. Šta je bio problem, kako ste se vi postavili i kakav je bio ishod?
·         Kada ste poslednji put izgubili strpljenje? Zašto? Kakav je bio rezultat?
·         Dajte mi primer kada su se prilikom diskusije vašoj ideji snažno protivili. Kako ste reagovali?
·         Inicijativa i kvalitet rada
Možete li da opišete projekte ili zadatke koji su završeni zbog vašeg truda i zalaganja? Koliko su ti projekti bili uspešni?
Da li ste postavili nivo kvaliteta izrade zadataka za sebe, i ako jeste, kako?
·         Liderske veštine i organizacija
·         Dajte mi primer kada ste uspešno identifikovali i realizovali poslovnu priliku van postojećeg biznisa?
·         Recite mi nešto o vremenu kada ste morali da preuzmete odgovornost za grupu ljudi kako bi ostvarili posebno važan rezultat?
·         Koji stil upravljanja najviše volite da primenjujete i zašto?
·         Prilikom organizovanja svog vremena, kako određujete šta predstavlja prioritet?
·         Opišite iskustvo koje vas je učinilo najzadovoljnijim kada ste pokušali da dobijete podršku rukovodstva za ideju ili predlog. Kakva je bila situacija i kakvi su bili rezultati?
·         Opišite najpozitivniji tim u kom ste ikada radili. Navedite razlog.
·     Rešavanje problema
Setite se primera kada ste neki radni zadatak loše obavili. Šta ste uradili? Kakav je bio rezultat?
Opišite nam tri tipa problema koje rado rešavate.

IZVOR: https://poslovi.infostud.com/savet/Najcesca-pitanja-na-intervjuu-za-posao/69