Pitanja za proveru znanja iz PA obuke/ OBUKE U VP

Osnivanje preduzeća

 1. Navedi pravila ponašanja u birou?
 2. Šta je bonton?
 3. Navedi bar 5 pravila bontona prilikom prijema stranke.
 4. Navedi bar 5 pravila prilikom poslovnog razgovora preko telefona.
 5. Navedi karakteristike proizvodnih, trgovinskih i finansijskih preduzeća.
 6. Osnovne karakteristike organizacionih oblika preduzeća ( preduzetnik, od, kd, d.o.o., ad)
 7. Nabroj korake za osnivanje preduzeća od nastanka ideje.
 8. Biznis plan(elementi).
 9. Objasni SWOT analizu.
 10. Koju smo delatnost izabrali, koji organizacioni oblik, a koju pretežnu delatnost?
 11. Koliki je minimalni ulog potreban za osnivanje ovog društva?
 12. Koji  opšti akt se donosi nakon izbora ideje i izrade biznis plana?
 13. Da li smo doneli Odluku o osnivanju ili Ugovor o osnivanju i zašto?
 14. Šta se uređuje odlukom o osnivanju? *član 1
 15. Koliki je kapital unet/uplaćen u preduzeće? Koliko novčani, a koliko nenovčani?
 16. Koji su obavezni organi kod jednodomnog društva? (član 10)
 17. Koje poslove obavlja direktor po Odluci o osnivanju koji spadaju u delokrug skupštine? (bar 7, član 11)
 18. Navedi poslove koji spadaju u delokrug direktora, pošto se radi o jednodomnom društvu.(član 15)
 19. Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje privremenog tekućeg računa? Kome se šalje?
 20. Nakon otvaranja privremenog računa, koliki je iznos operativnih troškova potreban za osnivanje, pojedinačno i kome se uplaćuje? Popuni odgovarajuće naloge.
 21. Kome šaljemo popunjene naloge za uplatu potrebne za osnivanje? Kako se naziva i gde je sedište institucije?
 22. Kako dobijamo potvrdu da su nalozi uplaćeni?
 23. Navedi bar 5 bitnih elemenata koje sadrži registraciona prijava?
 24. Navedi dokumenta koja su potrebna za registraciju preduzeća kod APR(Servisnog centra)
 25. Kako se naziva dokument koje dobijamo od APR nakon slanja dokumentacije za osnivanje?
 26. Koji matični broj i PIB je dodeljen preduzeću?
 27. Šta je potrebno za otvaranje trajnog tekućeg računa kod banke?
 28. Šta je potrebno čekirati prilikom otvaranja poslovnog tekućeg računa na Zahtevu za otvaranje tekućeg računa?
 29. Koji sajt koristimo za dobijanje informacija potrebnih za osnivanje i koji predstavlja APR i ostale institucije?
 30. Kako se vrše sva plaćanja u preduzeću?
 31. Koji je prvi i najbitniji opšti akt koji je donet i šta se njime reguliše? (Član 1.)
 32. Ko je organ poslovođenja u preduzeću po Statutu?
 33. Kako se raspoređuje dobit u preduzeću na osnovu Statuta?(član 17)
 34. Koje poslove obavlja direktor preduzeća po Statutu (član 21)?
 35. U kojim slučajevima može biti razrešen sa funkcije po Statutu?(član 23)
 36. O čemu se moraju obaveštavati zaposleni u preduzeću na osnovu Statuta?(član 25)
 37. Koji su ostali opšti pravni akti koji se donose u preduzeću?

                                                                                                             Predmetni nastavnik

                                                                                                             Petrović Dejan

**napomena: prvih 30 pitanja je za smer komercijalista u drugoj godini, dok su sva ostala pitanja za smer poslovni administrator u trećoj godini. Pitanje koje je osenčeno ne odgovarate ako niste dobili Rešenje od APR o registraciji osnivanja.