Kada smo formirali radni kolektiv, da bi započeli posao moramo da popišemo imovinu koju posedujemo. Na početku poslovanja stvarno stanje i knjigovodstveno će se poklapati, jer nije bilo poslovnih promena. 

Pod inventarisanjem ( popisom ) podrazumevamo utvrđivanje stvarnog stanja sredstava i njihovih izvora, kao i upoređivanje sa knjigovodstvenim stanjem.

Za obavljanje popisa potrebno je obaviti sledeće radnje:

 1. donošenje Odluke o popisu i obrazovanju komisije za popis
 2. donošenje Uputstva direktora o popisu
 3. izrada Rešenja o popisu i formiranje popisnih komisija
 4. priprema potrebnog materijala za obavljanje popisa (popisne liste)
 5. sređivanje materijalnih vrednosti za popis i ažuriranje knjigovodstvene evidencije
 6. izrada Plana rada komisije za popis
 7. sama aktivnost izrade popisa
 8. Sastavljanje izveštaja o popisu
 9. dostavljanje Izveštaja centralnoj komisiji i formiranje objedinjenog izveštaja
 10. donošenje Odluke o knjiženju rezultata popisa
 11. Elaborat o popisu

Izveštaje o popisu možete preuzeti ovde kad ih budete predali. Nakon izvršenog popisa uradili smo početni inventar i dokumentaciju koja je potrebna za rad po službama.

Prilozi:
Popisne liste: