У наставку се налазе питања за припрему теста из Пословне и административне обуке, везана за запошљавање. Питања су намењена ученицима трећег разреда.

Питања:

 1. Које смо Правилнике израдили у предузећу?
 2. Шта се утврђује Правилником о раду? (члан 2)
 3. Колико износи минимална цена рада, а колико су коефицијенти у зависности од степена квалификације за обрачун зарада по Правилнику о раду?
 4. Колико износи додатак на зараду у зависности од година радног стажа?
 5. У којим случајевима, осим у зависности од радног стажа, радник може остварити право на додатак на зараду?
 6. Која су остала лична примања на које радник има право на основу Правилника о раду?
 7. Колико процената износи накнада зараде у случају привремене спречености за рад?
 8. Колико износи отказни рок у зависности од стажа осигурања?
 9. Које су обавезе радника везане за заштиту на раду?
 10. Шта се утврђује Правилником о организацији и систематизацији?(члан 1)
 11. Који су организациони делови у предузећу?(члан 4)
 12. Како смо поделили раднике према групама радних места?(члан 6)
 13. Наведи послове према правилнику о раду које треба да обављаш на радном месту.
 14. Колико износи минимална цена рада по часу?
 15. Који су услови потребни за заснивање радног односа?
 16. Колико износе коефицијенти за обрачун зарада?
 17. До када је обавезно предузеће да исплати зараду и колико процената износи додатак на зараду?
 18. Када се исплаћују накнаде зарада и у ком износу?
 19. Које су обавезе радника у вези са заштитом на раду?(члан 21)
 20. Колико износи отказни рок при отказу уговора о раду у зависности од година радног стажа?
 21. Наброј активности везане за формирање радног колектива.
 22. Изради пријаву за посао и CV.
 23. Израда позива на разговор.
 24. Израда одлуке о избору кандидата.
 25. Израда Обавештења кандидатима.
 26. Израда уговора о раду( основне одредбе)
 27. Попуњавање М3 обрасца.
 28. Шта би требало да садржи персонални досије радника. 
 29. Опиши поступак израде пописа.
 30. Креирај Одлуку о попису.
 31. Изради решење о формирању пописне комисије.
 32. Састави извештај о попису.
 33. Попуни пописну листу (основна, роба, новчана).
 34. На основу извештаја састави почетни биланс( биће вам дате позиције у билансу потребно је да их распоредите у активу или пасиву).
 35. Која вам је документација потребна за рад у служби у којој се тренутно налазите?
 36. Опиши послове по службама
 37. На који начин циркулише документација унутар предузећа?

Ово је најбоље што сам умео да смислим, а да вам олакшам. Уколико имате неке сугестије слободно се јавите.