У наставку се налазе питања за припрему теста из Пословне и административне обуке, везана за запошљавање. Питања су намењена ученицима трећег разреда.

Питања:

 1. Које смо Правилнике израдили у предузећу?
 2. Шта се утврђује Правилником о раду? (члан 2)
 3. Које врсте одмора постоје према Правилнику?(члан 10)
 4. Како се утврђује дужина годишњег одмора? (члан 11)
 5. Колико износи минимална цена рада у нето износу?
 6. Kолико износе коефицијенти за обрачун зарада у зависности од степена квалификације, по Правилнику о раду?
 7. Колико износи додатак на зараду у зависности од година радног стажа (минули рад)?
 8. У којим случајевима, осим у зависности од радног стажа, радник може остварити право на додатак на зараду?
 9. Која су остала лична примања на које радник има право на основу Правилника о раду?
 10. Колико процената износи накнада зараде у случају привремене спречености за рад (боловање)?
 11. Колико износи отказни рок у зависности од стажа осигурања?
 12. Које су обавезе радника везане за заштиту на раду? члан 25
 13. Шта се утврђује Правилником о организацији и систематизацији?(члан 1)
 14. Који су организациони делови у предузећу?(члан 4)
 15. Како смо поделили раднике према групама радних места?(члан 6)
 16. Наведи послове према Правилнику о организацији и систематизацији треба да обављаш на радном месту.
 17. Који су услови потребни за заснивање радног односа?
 18. Наброј активности везане за формирање радног колектива (запошљавање).
 19. Изради пријаву за посао и CV.
 20. Израда позива на разговор.
 21. Након завршеног разговор, шта шаљемо кандидатима који су изабрани, а шта онима који нису?
 22. Израда Одлуке о избору кандидата.
 23. Израда Обавештења кандидатима.
 24. Израда уговора о раду( основне одредбе)
 25. Попуњавање М3 обрасца.
 26. Шта би требало да садржи персонални досије радника. 
 27. Шта подразумевамо под пописом (нвентарисањем)?
 28. Наведи активности потребне за израду пописа.
 29. Наведи пописне комисије које смо формирали у предузећу за израду пописа?
 30. Креирај Одлуку о попису.
 31. Изради решење о формирању пописне комисије.
 32. Састави извештај о попису.
 33. Попуни пописну листу (основна, роба, новчана).
 34. На основу извештаја састави почетни биланс( биће вам дате позиције у билансу потребно је да их распоредите у активу или пасиву).
 35. Која вам је документација потребна за рад у служби у којој се тренутно налазите?
 36. Опиши послове по службама
 37. На који начин циркулише документација унутар предузећа?

Ово је најбоље што сам умео да смислим, а да вам олакшам. Уколико имате неке сугестије слободно се јавите.

#правилници #запошљавање #попис