На ваш захтев урадио сам графички приказ кретања документације у предузећу, везано за набавне и продајне послове. Надам се да, колико-

 

толико, разумете шта је аутор хтео да каже. Биће много лакше кад почнемо да радимо, ствар рутине.