Na vaš zahtev uradio sam grafički prikaz kretanja dokumentacije u preduzeću, vezano za nabavne i prodajne poslove. Nadam se da, koliko-

 

toliko, razumete šta je autor hteo da kaže. Biće mnogo lakše kad počnemo da radimo, stvar rutine.