Рад у предузећу подразумева организацију рада по службама. Свака од служби има своје задужење, односно послове које и требало да научи да ради. Списак исхода које би ученик требао да усвоји до краја изучавања Пословне и административне обуке дат је у наредној табели.