Evidencija u prodaji

Evidencije koje se vode u prodaji su slične kao i kod nabavke. To su:

 • Evidencija kupaca (knjiga kupaca ili list kupca),
 • Evidencija ugovora,
 • Evidencija prometa,
 • Evidencija reklamacija,
 • Rokova u kojima kupci treba da plate itd.

Primer evidencije kupaca

Tabela 1. Lista kupaca

Organizacija prodaje

Organizacija prodaje je slična kao i kod nabavke. Organizacija zavisi od velikog broja faktora.

I ovde treba rešiti dva problema, i to:

 • Problem spoljne organizacije (mesto u organizacionoj strukturi) i
 • Problem unutrašnje organizacije (organizacije radnih zadataka u okviru same prodajne funkcije.

Kod spoljne organizacije imamo iste probleme kao kod nabavke. To su:

 • Stepen centralizacije/decentralizacije
 • Stepen samostalnosti
  • Samostalna organizaciona jedinica
  • Zajedno sa nabavkom
  • Zajedno sa skladišnom funkcijom.

Kod unutrašnje organizacije, za njeno formiranje potrebno je izvršiti odgovarajuću podelu rada.

Podela i grupisanje zadataka može se izvršiti na sledeći način:

 • Prema funkcionalnom kriterijumu (vrsti posla),
 • Prema vrsti proizvoda,
 • Prema kupcima i
 • Prema tržištima (teritoriji).

Primeri organizacije prodaje (funkcionalni i vrsta proizvoda)

Slika 1. Organizacija prodajne službe po funkcionalnom metodu

Slika 2. Organizacija prodajne službe po predmetnom (divizionalnom) metodu

Saradnja prodajne funkcije sa ostalim funkcijama

Kao i ostale funkcije i prodaja mora da sarađuje sa drugim funkcijama da bi uspešno ostvarila svoje ciljeve i zadatke.

Prodaja sarađuje sa sledećim poslovnim funkcijama:

 • proizvodnjom,
 • istraživanjem i razvojem,
 • skladištenjem,
 • nabavkom i
 • finansijsko-računovodstvenom službom.

Slika 3. Saradnja prodaje sa ostalim funkcijama

Saradnja se ogleda u sledećem:

 • Sa  proizvodnjom-oko asortimana, uvođenja novih proizvoda
 • Sa istraživanjem i razvojem-kreiranje novih proizvoda
 • Sa nabavkom-istraživanje tržišta, plaćanje i isporuka proizvoda
 • Sa skladištem- informacije o stanju zaliha prilikom prodaje. Da li na zalihama imamo dovoljno robe(lager lista);
 • Sa finansijsko računovodstvenom službom- vođenje evidencije o transakcijama, ispostavljanja faktura i rokovima plaćanja; moraju da vode računa o likvidnosti preduzeća (može se proveriti na sajtu NBS) kao i da li kupci izmiruju obaveze na vreme.

Video: Evidencija, oraganizacija i saradnja prodaje sa ostalim službama