Kriterijumi za podelu troškova

Znanje o podeli troškova je bitno sa stanovišta upravljanja troškovima. Šta znači upravljanje troškovima? To znači da može da se utiče na njihovu visinu, dinamiku i strukturu. Kao kriterijumi za podelu troškova javlja se podela prema elementima proizvodnje (prirodna podela), podela prema mestima nastanka, prema načinu prenošenja na nosioce i podela troškova u zavisnosti od promene obima proizvodnje.

Slika 1. Podela troškova

Slična podela, gotovo istu, radi se i u drugom razredu kod poslovnog administratora. Pogledajte!