Критеријуми за поделу трошкова

Знање о подели трошкова је битно са становишта управљања трошковима. Шта значи управљање трошковима? То значи да може да се утиче на њихову висину, динамику и структуру. Као критеријуми за поделу трошкова јавља се подела према елементима производње (природна подела), подела према местима настанка, према начину преношења на носиоце и подела трошкова у зависности од промене обима производње.

Слика 1. Подела трошкова

Слична подела, готово исту, ради се и у другом разреду код пословног администратора. Погледајте!