U zavisnosti od podele troškova prema obimu proizvodnje troškovi se dele na fiksne i varijabilne. Fiksni koji se u ukupnom iznosu ne menjaju sa promenom obima proizvodnje, i varijabilni koji su promenljivi. Kako se fiksni i varijabilni troškovi ponašaju, kako se grafički predstavljaju, u čemu se ogleda značaj poznavanja ovih troškova saznaćete u ovom videu.