Састави 12 питања за одговоре који се налазе у горњим квадратима. Обрати пажњу да питања носе исте бројеве као и одговори у горњим квадратима.

1.      ________________________________________________________

2.      ________________________________________________________

3.      ________________________________________________________

4.      ________________________________________________________

5.      ________________________________________________________

6.      ________________________________________________________

7.      ________________________________________________________

8.      ________________________________________________________

9.      ________________________________________________________

10.  _______________________________________________________

11.  ________________________________________________________

12.  _______________________________________________________

  5   утрошак човекове биоенергије  8   скуп способности човека да радиИзражава се  у временским
јединицама (часовима)   10  
 
Количина радне снаге у јединици времена   11    9   најкраће трајање процеса рада по јединици производа  2   састоје се од биоенергије
утрошене у текућем процесу и изградњи
одређене квалификованости
7   неадекватна квалификованост, радне норме,
чекање на радни налог, недостатак материјала, итд.
  4   квалификованост која обезбеђује минималне
трошкове изградње квалификованости по јединици производа.
1   стандардна квалификованост,
интезивност и организација.
  12   већи су због пропуста у организвању трошењаУ истом смеру али у различитим пропорцијама   3     6   минимални утрошци рада по јединици производа
Табела 1. Одговори на питања везана за утрошке