Овај пост је намењен ученицима III 3 одељења, смера Пословни администратор, који требају да по први пут, за сада виртуелно, оснују предузеће. Оснивање правог предузећа се готово не разликује од оснивања виртуелног предузећа.

Поступак оснивања предузећа


Поступак оснивања предузећа (отварања фирме) тече следећим редом:

Акценат ћемо ставити на оснивање предузећа. Поступак оснивања је следећи: најпре се шаље Захтев за отварање привременог текућег рачуна ( преузети овде) са нашег мејла firma@gmail.com  ЦВБ банци у Чачку ( cvb.ebank@gmail.com).

Након тога је потребно попунити документацију везану за оснивање предузећа:

  • Јединствену регистрациону пријаву за ДОО (ЈРППС), (преузети овде), класификација делатности (преузети овде)
  • Оснивачки акт друштва: одлука (преузети овде)за једночлано друштво или уговор за вишечлано.
  • ОП образац са овереним потписима чланова друштва (преузети овде)
  • Доказе о уплати накнада – два оверена налога за уплату накнада за регистрацију оснивања (4900,- динара), за регистрацију и објаву оснивачког акта (1000,- динара) НАЛОГ ЗА УПЛАТУ
  • Потврда о уплати новчаног улога – оверен налог за уплату новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога. НАЛОГ ЗА УПЛАТУ
  • Доказ о идентитету чланова друштва – лична карта, пасош (не мора се слати Сервисном Центру) .

У међувремену би требало да добијете Решење о отварању привременог рачуна (преузети овде) и  затим попунити уплатнице о уплати оснивачког улога (на привремени текући рачун), за регистрацију и објављивање оснивачког акта на рачун АПР (сервисног центра). 
Након тога ћете добити оверене уплатнице од стране ЦВБ на мејл предузећа (преузети овде) и заједно са осталом документацијом послати АПР-у, односно Сервисном центру на маил servisni.centar.sopot@gmail.com
Сервисни центар у Сопоту симулира рад Пореске управе, Националне службе за запошљавање и Агенције за привредне регистре. https://www.servisnicentar.org/

Сада остаје да сачекамо Решење о регистрацији и да отворимо пословни (трајни) текући рачун.
У међувремену потребно је израдити Статут предузећа (преузети овде) као и остале правилнике који су потребни за почетак рада предузећа- Правилник о систематизацији и организацији радних места и Правилник о раду.