Ovaj post je namenjen učenicima III 3 odeljenja, smera Poslovni administrator, koji trebaju da po prvi put, za sada virtuelno, osnuju preduzeće.
Postupak osnivanja teče sledećim redom:

Akcenat ćemo staviti na osnivanje preduzeća. Postupak osnivanja je sledeći: najpre se šalje Zahtev za otvaranje privremenog tekućeg računa ( preuzeti ovde) sa našeg mejla firma@gmail.com  CVB banci u Čačku ( cvb.ebank@gmail.com).

Nakon toga je potrebno popuniti dokumentaciju vezanu za osnivanje preduzeća:

  • Jedinstvenu registracionu prijavu za DOO (JRPPS)(preuzeti ovde), klasifikacija delatnosti (preuzeti ovde)
  • Osnivački akt društva: odluka (preuzeti ovde)za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano.
  • OP obrazac sa overenim potpisima članova društva (preuzeti ovde)
  • Dokaze o uplati naknada – dva overena naloga za uplatu naknada za registraciju osnivanja (4900,- dinara), za registraciju i objavu osnivačkog akta (1000,- dinara) NALOG ZA UPLATU
  • Potvrda o uplati novčanog uloga – overen nalog za uplatu novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga. NALOG ZA UPLATU
  • Dokaz o identitetu članova društva – lična karta, pasoš (ne mora se slati Servisnom Centru) .

U međuvremenu bi trebalo da dobijete Rešenje o otvaranju privremenog računa (preuzeti ovde) i  zatim popuniti uplatnice o uplati osnivačkog uloga, za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta na račun CVB. 
Nakon toga ćete dobiti overene uplatnice od strane CVB na mejl preduzeća (preuzeti ovde) i zajedno sa ostalom dokumentacijom poslali APR-u, odnosno Servisnom centru na mail servisni.centar.sopot@gmail.com
Servisni centar u Sopotu simulira rad Poreske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje i Agencije za privredne registre. https://www.servisnicentar.org/

Sada ostaje da sačekamo Rešenje o registraciji i da otvorimo tekući račun.
U međuvremenu potrebno je izraditi Statut preduzeća (preuzeti ovde) kao i ostale pravilnike koji su potrebni za početak rada preduzeća- Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta i Pravilnik o radu.