Kada smo prosledili svu potrebnu dokumentaciju Agenciji za privredne registre (APR), tj. u našem slučaju Servisnom centru na mejl, kao potvrdu o osnivanju dobili smo Rešenje o osnivanju.

Sledeći korak je otvaranje trajnog tekućeg računa. Za otvaranje istog potrebna nam je sledeća dokumentacija:

  1. Rešenje o registraciji
  2. Zahtev za otvaranje tekućeg računa
  3. Ugovor o otvaranju računa
  4. Karton deponovanih potpisa

Uredno popunjenu dokumentaciju šaljemo Centralnoj virtuelnoj banci (u daljem tekstu CVB) na mejl: cvb.ebank@gmail.com

Nakon toga dobili smo odgovor od CVB u vidu Rešenja o otvaranju trajnog tekućeg računa.

Otvaranje i korišćenje elektronskog bankarstva podrazumeva i prijem pristupnih podataka računu koji se nalazi kod CVB banke, ali zbog poverljivosti podataka to nećemo objavljivati.

CVB onlajn možete pristupiti na sledećem linku http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php# 

Potrebno je da unesete korisničko ime i lozinku koje ste dobili na mejl od CVB banke prilikom otvaranja trajnog tekućeg računa.