Када смо проследили сву потребну документацију Агенцији за привредне регистре (АПР), тј. у нашем случају Сервисном центру на мејл, као потврду о оснивању добили смо Решење о оснивању.

Следећи корак је отварање трајног текућег рачуна. За отварање истог потребна нам је следећа документација:

  1. Решење о регистрацији
  2. Захтев за отварање текућег рачуна
  3. Уговор о отварању рачуна
  4. Картон депонованих потписа

Уредно попуњену документацију шаљемо Централној виртуелној банци (у даљем тексту ЦВБ) на мејл: cvb.ebank@gmail.com

Након тога добили смо одговор од ЦВБ у виду Решења о отварању трајног текућег рачуна.

Отварање и коришћење електронског банкарства подразумева и пријем приступних података рачуну који се налази код ЦВБ банке, али због поверљивости података то нећемо објављивати.

ЦВБ онлајн можете приступити на следећем линку http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php# 

Потребно је да унесете корисничко име и лозинку које сте добили на мејл од CVB банке приликом отварања трајног текућег рачуна.