S T R U K T U R A B I Z N I S   P L A N A

Obrazac biznis plana preuzmite OVDE.
Primer prezentacije biznis plana preuzmite OVDE.
Pravila prezentovanja preuzmite OVDE

Uvod-naslovna strana

 • Ime i adresa firme
 • Ime i prezime osnivača
 • Opis posla
 • Inicijalni finansijski troškovi

Rezime biznis plana

Analiza grane / delatnosti

 • dosadašnji trendovi
 • prognoze budućeg razvoja delantnosti

Opis proizvoda

 • proizvod
 • usluga
 • veličina biznisa
 • oprema 
 • resursi

Proizvodni plan

 • proizvodni proces
 • proizvodni objekti
 • mašine i oprema
 • sirovine i dobavljači

Marketing plan

 • Prognoze prodaje
 • Proizvod
 • Cena
 • Promocija
 • Kanali distribucije

Organizacioni plan

 • forma vlasništva
 • identifikacija glavnih osnivača
 • menadžment tim i raspoloživi ljudski resursi
 • uloga i odgovornost pojedinih zaposlenih

Ocena rizika

 • procena faktora internog okruženja
 • procena faktora eksternog okruženja

Finansijski plan

 • projekcije bilansa stanja, uspeh i tokova gotovine
 • projekcija prelomne tačke
 • ocena investicionih alternativa

Aneksi

Bliža objašnjenja preuzmite OVDE.