Следећа објава садржи предлог задатака које је потребно припремити за проверу после ротација на часовима Пословне и административне обуке.

Прва ротација (при крају године)

Продаја:

 1. калкулација
 2. израда фактуре
 3. попуњавање књига евиденције
 4. понуда
 5. налог магацину да изда робу
 6. ургенција за неплаћање
 7. лагер листа
 8. кретање документације

Набавка:

 1. калкулација (само набавни део)
 2. израда пријемнице/отпремнице
 3. магацинска евиденција
 4. попуњавање књига евиденције
 5. упит/поруџбина
 6. ургенција за неиспоручену робу
 7. лагер листа
 8. кретање документације

Рачуноводство:

 1. књижење набавке/продаје
 2. књижење ПДВ-а
 3. књижење извода
 4. подизање готовине (налог за исплату)
 5. кретање документације

Општи послови:

 1. израда организационе структуре
 2. попуњавање платних инструмената
 3. завођење документације у деловодник
 4. завођење фактура у КУФ и КИФ
 5. кретање документације

Друга ротација

Задаци  по службама:

Набавка/Продаја:

 1. калкулација
 2. израда фактуре
 3. попуњавање књига евиденције
 4. понуда/упит/поруџбина
 5. налог магацину да изда робу/отпремница/магацинска евиденција
 6. ургенција за неплаћање/ неиспоручену робу
 7. лагер листа

 Општи/Рачуноводство:

 1. књижење набавке/продаје
 2. обрачун и књижење ПДВ-а
 3. обрачун и књижење путног налога
 4. књижење извода
 5. израда организационе структуре
 6. попуњавање платних инструмената
 7. анекс уговора о раду