Sledeća objava sadrži predlog zadataka koje je potrebno pripremiti za proveru posle druge rotacije na časovima Poslovne i administrativne obuke.

Zadaci  po službama:

Nabavka/Prodaja:

 1. kalkulacija
 2. izrada fakture
 3. popunjavanje knjiga evidencije
 4. ponuda/upit/porudžbina
 5. nalog magacinu da izda robu/otpremnica/magacinska evidencija
 6. urgencija za neplaćanje/ neisporučenu robu
 7. lager lista

 Opšti/Računovodstvo:

 1. knjiženje nabavke/prodaje
 2. obračun i knjiženje PDV-a
 3. obračun i knjiženje putnog naloga
 4. knjiženje izvoda
 5. izrada organizacione strukture
 6. popunjavanje platnih instrumenata
 7. aneks ugovora o radu