Задатак – Калкулација

Потребно је да на основу наведене документације урадите калкулацију са распоређивањем зависних трошкова набавке.

Пример: Састави калкулацију продајне цене на основу пристигле фактуре за робу и превоз дате у прилогу, ако је РУЦ по Одлуци директора 40 %. Лагер листа и ценовник дати су у прилогу на дну стране.

Прилог: Фактура за робу и фактура за зависне трошкове набавке

фактура за зависне трошкове набавке
Лагер листа

Решење задатка:

решење задатка

Видео снимак са објашњењем сличног задатка налази се у наставку поста.