Zadatak – Kalkulacija

Potrebno je da na osnovu navedene dokumentacije uradite kalkulaciju sa raspoređivanjem zavisnih troškova nabavke.

Primer: Sastavi kalkulaciju prodajne cene na osnovu pristigle fakture za robu i prevoz date u prilogu, ako je RUC po Odluci direktora 40 %. Lager lista i cenovnik dati su u prilogu na dnu strane.

Prilog: Faktura za robu i faktura za zavisne troškove nabavke

faktura za zavisne troškove nabavke
Lager lista

Rešenje zadatka:

rešenje zadatka

Video snimak sa objašnjenjem sličnog zadatka nalazi se u nastavku posta.