Табеларно и графичко представљање анализе набавке и продаје по различитим критеријумима можете видети у следећим задацима.

Анализа набавке

Слика 1. Анализа набавке по производима

Анализа продаје

Слика 2. Анализа продаје по врсти робе
Слика 3. Анализа продаје према купцима

У прилогу се налазе задаци и начин решавања таквих задатака.