Pojam, značaj i zadaci skladišta

Skladišna funkcija je poslovna funkcija koja se bavi aktivnostima kao što su primanje materijala, sirovina, gotovih proizvoda i robe, njihovo čuvanje i izdavanje za potrebe proizvodnje (materijal) ili za potrebe dalje prodaje (gotovi proizvodi i roba).

Skladište predstavlja prostor ili prostoriju u kojoj se smešta i čuva roba.

Skladišnu funkciju imaju i proizvodna i trgovinska preduzeća.

Značaj skladišne funkcije kod trgovinskih preduzeća vezan je za prodaju, a kod proizvodnih preduzeća za funkciju proizvodnje.

Zadaci skladišne funkcije su:

 • Omogućava ekonomičnost nabavke,
 • Čuvanje i zaštita robe od oštećenja i gubitaka i
 • Poboljšanje upotrebnih karakteristika proizvoda.

Poslovi skladišne funkcije su:

 1. Prijem robe od dobavljača ili prevoznika
 2. Kvantitativni i kvalitativni prijem robe
 3. Sortiranje robe
 4. Otprema robe do mesta gde će biti smeštena
 5. Vođenje ažurne magacinske evidencije
 6. Odabir i pakovanje robe za isporuku
 7. Otprema robe sa pripadajućom dokumentacijom u transportno sredstvo

Principi skladišne funkcije:

 • Omogućiti brzu manipulaciju robom,
 • Očuvati vrednost robe,
 • Smanjiti troškove skladištenja,
 • Olakšati inventarisanje i
 • Omogućiti izmenu plana rasporeda robe.

Organizacija skladišne fukcije

Skladišni poslovi se obavljaju u okviru skladišne službe ili odeljenja. Skladišna služba se uglavnom nalazi u okviru sektora LOGISTIKE. Logistika pored skladišne službe može da ima transportnu službu i neke druge službe (upravljanje zalihama, servis potrošača). Skladišna služba se u organizaciji virtuelnih privrednih društava nalazi u okviru NABAVNE SLUŽBE.

Organizacija skladišne službe zavisi od faktora:

 • Veličine preduzeća,
 • Grane ili grupacije kojoj pripada,
 • Lokacije preduzeća,
 • Stepena centralizacije/decentralizacije preduzeća.

Organizacija skladišne službe može biti:

 • Funkcionalna
 • Robna i
 • Teritorijalna

Principi kojima se postiže efikasnost službe jesu:

 • Princip ekspeditivnosti-znači da se roba smešta i čuva tako da se njome brzo manipuliše, odnosno smešta na odeđeno mesto, da se brzo pronalazi i brzo uzima za potrebe otpreme iz skladišta.
 • Princip ekonomičnosti– znači da zaposleni u skladišnoj službi čine napore da smanje troškove usled prirodnih i ostalih gubitaka.
  • Prirodni gubici:
   • Kalo-gubljenje na težini
   • Kvar- prirodni gubitak na rob organskog porekla
    • Delovanje mikroorganizama
    • Uginuće stoke i  živine
   • Rastur- prekomerno trošenje materijala (rasipanje, razlivanje, curenje, topljenje)
   • Lom- mehanički udes koji dovodi do razbijanja.
  • Ostali gubici: krađa, nemar, nestručno rukvanje, elemetarne nepogode (poplava, požar).

Prijem i izdavanje robe iz skladišta

Skladišni tokovi su kretanje materijala i robe do skladišta, u skladištu i od skladišta do mesta potrošnje.

Skladišni tokovi mogu biti:

 • Ulazni tokovi, prijem i smeštaj robe u skladište i
 • Izlazni tokovi, priprema i izdavanje materijala i robe.

Dokumentacija pri prijemu robe:

 1. Prijemnica,
 2. Dostavnica gotovih proizvoda ili predajnica

Dokumentacija pri izdavanju robe

 1. Trebovanje materijala
 2. Nalog za izdavanje robe
 3. Otpremnica
 4. Trebovanje prodavnice
 5. Dostavnica robe

Evidencija u skladištu se vodi na osnovu MAGACINSKIH KARTICA. Dokumenti na osnovu kojih se vrši prijem i izdavanje robe su PRIJEMNICA i OTPREMNICA.

Saradnja skladišne sa ostalim funkcijama

Skladišna funkcija sarađuje sa sledećim poslovnim funkcijama:

 • Proizvodnja,
 • Nabavka,
 • Prodaja i
 • Transport.

Slika 1. Saradnja skladišne službe sa ostalim službama

Analiza skladišne funkcije

Skladišna funkcija doprinosi rentabilnosti preduzeća uštedom u skladišnim i ukupnim troškovima.

Ovi troškovi često iznose oko 10% ukupnih troškova.

Troškovi skladišta se mogu podeliti na:

 • Troškove prostorija i opreme (amortizacija, osiguranje, održavanje, rasveta, grejanje, čišćenje)
 • Troškovi prometa i manipulacije robom( prijem, skladištenje, unutrašnji transport, održavanje i kontrola)
 • Troškovi zaliha robe (prirodni i ostali gubici, osiguranje zaliha)
 • Troškovi upravljanja skladišnim poslovanjem (zarade zaposlenih).

Pokazatelji koji se koriste za analizu skladišne funkcije su:

 • stepen (koeficijent) korišćenja skladišnog prostora i
 • produktivnost skladišnih radnika.

Stepen iskorišćenja skladišnog prostora

bruto prostor- neto+ saobraćajnice, prostor za prijem, prostor za izdavanje, prostorija koje zauzimaju kancelarije i pomoćne prostorije.

Produktivnost skladišnih radnika

Pored ovih pokazatelja koriste se i nemerljivi pokazatelji kao što su:

 • pravovremeno snabdevanje potrošača,
 • minimalne zalihe i
 • da roba sačuva svoja svojstva.

Izvor naslovne slike: Image by macrovector on Freepik