Analiza prodaje podrazumeva kontinuirano praćenje aktivnosti prodajne funkcije u preduzeću.

U preduzeću se sprovode sledeće analize prodaje:

  • Analiza prodaje i tržišnog učešća,
  • Analiza zadovoljstva potrošača,
  • Analiza produktivnosti i profitabilnosti prodaje i
  • Analiza koeficijenta obrta.

Analiza prodaje se vrši na osnovu sledećih pokazatelja: ukupne ostvarene prodaje, po pojedinim linijama proizvoda, po grupama proizvoda, po kupcima, po markama, po tržištu.

Analiza tržišnog učešća podrazume izračunavanje prodaje preduzeća u odnosu na prodaju grane onda se radi o apsolutnom tržišnom učešću ili prodaja preduzeća u odnosu na najjačeg konkurenta onda se govori o relativnom tržišnom učešću.

Analiza zadovoljstva kupaca je veoma važna jer već smo naglasili da je veoma bitno zadržati postojeće kupce i pridobiti nove. Analiza zadovoljstva kupaca vrši se na osnovu:

  • Sistema reklamacija i sugestija kupaca,
  • Anketiranja potrošača,
  • Ocena zadovoljstva potrošača na mestu prodaje i
  • Analiza izgubljenih kupaca.

Analiza produktivnosti

Analiza profitabilnosti podrazumeva upoređenje doprinosa prodaje u stvaranju profita.

Analiza koeficijenta obrta

Video. Analiza prodajne funkcije