Реткост је ситуација када су жеље и потребе веће од расположивих ресурса. Карактеристично је за све ресурсе да су ограничени, док су са друге стране потребе неограничене. Ресурси су све оно што користимо да бисмо произвели производе и услуге.

Принципи индивидуалног одлучивања су:

  1. принцип избора,
  2. принцип опортунитетног трошка,
  3. принцип маргиналних одлука и
  4. принцип подстицаја.