Onlajn nastava dovela je do kreiranja velikog broja materijala za potrebe učenika. Jedan od materijala sa kojim sam se predstavio na takmičenju za najbolju onlajn nastavu jeste i prezentacija sa učenicima koju sam uradio na času onlajn nastave iz predmeta Ekonomija u drugom razredu – Poslovne banke i ponuda novca.

Prezentaciju sa detaljno opisanim karakteristikama iste pogledajte na linku: PD – Javno-privatni dijalog | Poslovne banke i ponuda novca – Kreditni multiplikator