Sve o Sajmu virtuelnih preduzeća možete videti na posebnom sajtu koji je napravljen za potrebe realizacije sajma. Na njemu možete pogledati kako su tekle priprema i sama realizacija sajma.

Slika 1. Sajt sajma virtuelnih preduzeća