Појам промоције

Основна улога промоције је да комуницира са појединцима, групама и организацијама и да директно или посредно олакша или убрза размену.

Основни циљеви промоције су да:

 • Информише,
 • Подсећа и
 • Утиче на купце да прихвате производ.

Врсте промоција

Врсте промоције:

 • Лична продаја
 • Односи с јавношћу (публицитет),
 • Унапређење продаје,
 • Економска пропаганда и
 • Директни маркетинг.

Комбинација наведених инструмената назива се ПРОМОЦИОНИ МИКС. Промоциони микс=комуникациони микс

Комуникација као део промоције

Слика 1. Процес комуницирања
 • Извор (пошиљалац, давалац,емитор)–особа или организација која одређеним путем шаље поруку
 • Прималац (публика)–особа или организација која може да разуме послату поруку.
  • Појединачно и
  • Масовно комуницирање
 • Кодирање поруке-претварање поруке у низ знакова.
 • Медиј-преносилац поруке од извора до примаоца (новине, часописи, радио, ТВ, интернет, друштвене мреже)
 • Декодирање-претварање знакова у поруку
 • Шумови-штампарска грешка, конкурентске поруке, комшија укинуо wi-fi
 • Повратна информација-да ли је пошиљалац разумео поруку
  • Лична продаја, продавац добија одмах информацију
  • Други облици-мора да се изврши истраживање тржишта