Лична продаја и публицитет, поред економске пропаганде, директног маркетинга и унапређења продаје представљају основне облике промоције као инструмента маркетинга.

Појам и значај личне продаје

Лична продаја представља директно комуницирње између купца и продавца и уједно најстарији облик промоције. Лични контакт даје могућност да се одмах измере резултати

Елементи личне продаје су: продавац, производ и потрошач.

Савремени концепт: не продаје већ објашњава предности  и недостатке са становишта задовољења потреба.

Сваки продавац представља и предузеће па је битно да познаје и елементе пословања саме организације

Особине продавца: љубазност, учтивост, стрпљивост, тактичност, марљивост, спремност за пружање помоћи, поштење.

Значај личне продаје зависи од:

Система продаје и

Карактеристика производа.

Најуспешнија је када се комбинује са осталим инструментима

Појам и значај публицитета

Публицитет представља објављивање позитивних информација о предузећу у средствима јавног информисања које не финансира предузеће. Према томе, публицитет за предузеће представља бесплатну промоцију.

Међутим и код публицитета јављају се одрђени трошкови: контакт са редакцијом, припрема материјала, координација публицитета са осталим активностима.

Основне карактеристике публиците јесте да утиче на повољан „имиџ“, повећава углед и стимулише тражњу. Публиците се пласира као новинарска вест, па због тога потрошачи више верују овом облику промоције него економској пропаганди.