Појам и настанак економске пропаганде

Економска пропаганда је преношење и ширење идеја(информација, порука) о производу и предузећу са циљем да се придобију појединци и групе људи да те поруке прихвате.

Пропаганда представља организовано ширење идеја. Настала је почетком XVII века у Риму, када је основан Propaganda Collegium.

Пропаганда или реклама потиче од речи clamare, reclamare- викати, поново викати. Јавила се у античко доба, а значајан развој остварила је крајем XIX и почетком XX.

Карактеристике економске пропаганде

Економска пропаганда има следеће карактеристике:

▪Примарна промоциона активност

▪Масовно комуницирање предузећа са потрошачима

▪Плаћени облик промоције.

Економска пропаганда омогућава потрошачу да:

–Брзо пронађе производ

– се обавести о појави нових производа

–добије информације при доношењу одлука о куповини

Подела економске пропаганде

Слика 1. Подела економске пропаганде