U nastavku, na odgovarajućem linku, odnosno naslovu koji prethodi pitanjima iz određene oblasti, nalazi se link koji vodi ka programu za učenje i proveru znanja.

Ukoliko želite da proverite znanje iz svih oblasti, to možete uraditi na sledećem linku. Naučeno možete proveriti kroz program QUIZLET, ili ako vam je lakše možete skinuti i istoimenu aplikaciju. Pitanja su vezana za teorijski deo opšte statistike. Kroz program možete odgovarati na postavljena pitanja preko kartica, sastavljati testove, igrati igrice. Prvi deo sadrži 134 pitanja i odgovora.

Takođe, možete pratiti rezultate i dnevno napredovanje u radu.

U nastavku su pitanja i odgovori (svaki naslov vodi ka programu koji je sačinjen od pitanja i odgovora):

UVOD U STATISTIKU

 1. Kako definišemo statistiku?
  je naučna disciplina koja obuhvata prikupljanje, sređivanje, obradu i kvantitativnu analizu podataka o masovnim varijabilnim pojavama, sa ciljem otkrivanja zakonitosti u tim pojavama, kao i odstupanja od uočenih zakonitosti.
 2. Kako se objašnjava statistika kao teorija?
  naučna disciplina koja se bavi definisanjem i usavršavanjem statističkih metoda.
 3. Čime se bavi statistička analiza?
  primenom metoda kvantitativne analize pojava i njihovih odnosa, statističkim zaključivanjem i formulisanjem zakonitosti ponašanja posmatranih pojava.
 4. Šta je predmet izučavanja statistike?
  masovne varijabilne pojave.
 5. Šta je varijabilna pojava?
  pojava koja uzima različite vrednosti od jednog do drugog slučaja ispoljavanja.
 6. Koje su karakteristike statističkog metoda?
  masovnost i varijabilitet statističkog posmatranja, kvantitativno i kvalitativno ispitivanje.
 7. Šta je varijabilitet?
  odstupanje karakteristika pojedinačnih slučajeva jedne pojave od opštih karakteristika koje izražavaju pravilnost te pojave.
 8. Šta je masovno posmatranje?
  ispitivanje mase slučajeva radi otkrivanja zakonitosti u pojavama.
 9. Kvantitativno ispitivanje podrazumeva:
  statističko-matematičkim metodama obrade kojima se dobijaju statistički pokazatelji, čijim se tumačenjem objašnjavaju uočene pravilnosti i statističke zakonitosti kod različitih pojava.
 10. Kvalitativno ispitivanje podrazumeva:
  da statistički istraživači budu upoznati sa prirodom pojave, njenom vrstom, uslovima i vezama sa drugim pojavama.
 11. Zakon velikih brojeva (Adolf Ketle) je definisao kao:
  pravilnosti u ponašanju varijabilnih pojava ispoljavaju se samo ispitivanjem velikog broja slučajeva.
 12. Statistika kao skup statističkih metoda deli se na:
  teorijsku (matematičku) i na primenjenu statistike.
 13. Teorijska statistika obuhvata?
  principe, pravila i metode koji se primenjuju u svakom statističkom istraživanju masovnih varijabilnih pojava, ne bavi se konkretnim podacima.
 14. Primenjena statistika deli se na:
  deskriptivnu i inferencijalnu statistiku
 15. U zavisnosti od oblasti, primenjena statistika deli se na:
  statistika stanovništva, statistika nacionale privrede, statistika društvenih službi i poslovna statistika.
 16. Statistika stanovništva se grana na:
  statistiku stanja stanovništva(pol, starost, bračno stanje), statistika vitalnih događaja (natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj, bračnost) mehaničkog kretanja(unutrašnja i spoljna migracija) i statistiku rada ( ne/zaposlenost, cena rada).
 17. Šta izučava ekonomska statistika?
  pojave iz oblasti proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje.
 18. Kako se deli ekonomska statistika?
  statistika privrednih bilansa (DBP i ND i raspodelu i upotrebu) i privredna statistika (proizvodnja, promet, cene za delatnosti kao što su industrija, zanatstvo, poljoprivreda, trgovine, turizma…)
 19. Statistika društvenih delatnosti izučava?
  ispitivanje i prikazivanje pojava iz oblasti vanprivrednih aktivnosti stanovništva(obrazovanje, nauka, kultura, zdravstva, pravosuđa…)
 20. Ko su korisnici statističkih informacija?
  pojedinci, privredni subjekti, neprivredni subjekti (obrazovanje, kultura), državni organi i celokupno društvo.
 21. U čemu se ogleda ZNAČAJ statistike kao posebne službe?
  -zadovoljava potrebe celokupne društvene zajednice za podacima i informacijama i -dostavlja statističke podatke i informacije međunarodnim organizacijama.
 22. Za koju godinu se vezuje početak državne statistike u Srbiji?
  1862. za kneza Mihaila Obrenovića, kada je osnovao odeljenje za statistiku pri Ministarstvu finansija
 23. Šta čini pravni osnov za funkcionisanje statističke službe u našoj zemlji?
  -Ustav republike Srbije -Zakon o zvaničnoj statistici -Zakon o statističkim istraživanjima -ostali pravni akti.
 24. Koje su najvažnije ustanove u statističkom sistemu Srbije?
  Najvažnija je Republički zavod za statistiku, a ostale NBS, Ministarstvo finansija, Nacionalna služba za zapošljavanje, PIO fond, RGZ, ostala ministarstva…
 25. Koje su najvažnije publikacije koje objavljuje RSZ?
  Statističko godišnjak RS, Statistički kalendar RS, Mesečni statistički bilten, Trendovi, Opštine i regioni u RS, Ekonomska kretanja u RS, Demografska statistika itd.
 26. Međunarodni statistički sistem čine:
  Ujedinjene nacije, Svetska banka, Eurostat, MMF, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).