Poslovne funkcije predstavljaju grupu srodnih poslova kojima se ostvaruju trajni zadaci kod ostvarivanja ciljeva. Funkcije možemo podeliti po vertikali (primarne funkcije) i po horizontali (sekundarne funkcije). Vertikalne funkcije su: upravljanje, rukovođenje i izvršenje, a podelom izvršne funkcije nastaju horizontalne funkcije. Broj horizontalnih funkcija zavisi od više faktora kao što je delatnost, veličina preduzeća, od menadžera ali se generalno horizontalne funkcije mogu grupisati na sledeće: istraživanje i razvoj, planiranje, nabavka, proizvodnja, prodaja, finansije, upravljanje ljudskim resursima (kadrovska), informatika, kontrola. Pored navedenih mogu se javiti skladištenje, transport, opšti poslovi, računovodstvena funkcije itd. Svaka od poslovnih funkcija ima određenu ulogu i izvršenju globalnog zadatka.