Pojam produktivnosti

Produktivnost predstavlja jedan od parcijalnih ekonomskih principa. Usmeren je na produktivnost rada.

Produktivnost se može definisati sa užeg i šireg aspekta.

Po širem aspektu (koristi se ređe zbog primenljivosti ) produktivnost predstavlja težnju da se ostvari što veći obim proizvodnje uz što manje utroške inputa elemenata proizvodnje.

P=Q/Ui

Uži aspekt podrazumeva stavljanje u odnos fizičkog obima proizvodnje i utrošaka radne snage.

P=Q/L

Zadaci – produktivnost

Zadaci:

  1. Pekara “NANA” dnevno proizvede 180 000 komada hleba, pri tome  ostvari utrošak od 6000 časova rada. Izračunati ostvarenu  produktivnost pekare putem čisto naturalne metode.
  2. Preduzeće “NANA” je u prvom polugodištu 2020. godine proizvelo: 5000 pari muških odela čija je stalna cena 950 dinara, 3000 pari ženskih kompleta čija je stalna cena 900 dinara i 3000 pari dečijih trenerki čija je stalna ili standardna cena 500 dinara. Za navedenu proizvodnju je utrošeno 900 000 efektivnih radnih časova. Utvrditi nivo produktivnosti rada u preduzeću “NANA”. 
  3. Preduzeće proizvodi tri vrste proizvoda:

A – 300 komada,

B – 400 komada i

C – 300 komada.

Potrebno vreme za proizvodnju proizvoda iznosi:

A iznosi 60 časova,

B iznosi 46 časova i

C iznosi 35 časova.

Na osnovu evidencije utvrđeno je da je za proizvodnju proizvoda A, B i C utrošeno ukupno 45 000 h. Izračunaj produktivnost korišćenjem radnog metoda.