Produktivnost predstavlja jedan od osnovnih parcijalnih principa.

Može se definisati u širem i užem smislu.

U užem smislu predstavlja težnju da se ostvari što veći obim proizvodnje uz što manje utroške radne snage, a u širem smislu podrazumeva da se ostvari određeni obim proizvodnje uz što manje trošenje svih faktora proizvodnje.

Ciljevi merenja produktivnosti su:

  • kvantifikacija ostvarene produktivnosti,
  • upoređivanje ostvarene produktivnosti sa produktivnošću konkurentskih preduzeća,
  • utvrđivanje uticaja pojedinih faktora na nivo produktivnosti,
  • predlaganje mera za unapređenje produktivnosti.