Економски принципи пословања представљају правила, начела која се морају поштовати у пословању.

Основни економски принцип је принцип МАКСИМУМА или лакше МИНИМАКС.

Он представља тежњу да се остваре што већи резултати уз што мања улагања.

Основни економски принцип се остварује кроз парцијалне економске принципе.

Парцијални економски принципи су: продуктивност, економичност и рентабилност (ПЕР-а).