Kalkulacija kod trgovinskih preduzeća predstavlja postupak izračunavanja nabavne i prodajne cene. Formiranje nabavne cene smo objasnili u prethodnom poglavlju. Cena zavisi od velikog broja faktora ali ono što je značajno da tražnja određuje gornju granicu cene, a da troškovi određuju donju granicu cene. Razliku u ceni određuju menadžeri u skladu sa poslovnom politikom i kretanjima na tržištu.

Razlika u ceni se može javiti kao:

  • Slobodno formirana razlika u ceni,
  • Marža i
  • Rabat.

Slobodno formirana razlika u se najčešće primenjuje u praksi i predstavlja procentualni dodatak na nabavnu vrednost.

Marža kao razlika u ceni propisuje su u procentu od prodajne cene i računa se procentnim računom niže 100.

Rabat kao razlika u ceni je unapred uračunat u prodajnu cenu u vidu procenta od prodajne cene i računa se primenom procentnog računa od sto.

Prilikom računanja prodajne cene treba voditi računa o porezu na dodatu vrednost (PDV). Poreske stope koje se primenjuju jesu opšta stopa od 20% i posebna stopa od 10%. Veletrgovinska preduzeća prodaju robu bez ukalkulisanog PDV-a, dok maloprodajna preduzeća prodaju robu sa ukalkulisanim PDV-om.

Osnovni elementi kalkulacije su:

Fakturna vrednost

+zavisni troškovi nabavke

Nabavna vrednost

+razlika u ceni (marža)

Prodajna vrednost bez  PDV-a (PV1)

+PDV

Prodajna vrednost sa PDV-om (PV2)

U nastavku biće prikazan način obračuna prodajnih cena koristeći različite razlike u ceni.

PRIMER – RAZLIKA U CENI

Uraditi kalkulaciju prodajne cene sa porezom na dodatu vrednost ako su poznati sledeći podaci: trgovinsko preduzeće je nabavilo 10 klima uređaja po ceni od 20.000 dinara po komadu; zavisni troškovi nabavke (troškovi prevoza, utovara, istovara, osiguranja) iznose 50.000 dinara; slobodno formirana razlika u ceni RUC 20%, a stopa PDV-a 20%.

KALKULACIJA PRODAJNE CENE:

Fakturna vrednost robe                 200.000

Zavisni TROŠKOVI nabavke          50.000

Nabavna vrednost robe                    250.000

Razlika u ceni  20%                             50.000

Prodajna vrednost robe                 300.000

Porez na dodatu vrednost 20%       60.000

Prodajna vrednost sa PDV-om       360.000

Prodajna cena po komadu sa PDV-om         36.000

PRIMER ( MARŽA KAO RAZLIKA U CENI)

Uraditi kalkulaciju prodajne cene sa porezom na dodatu vrednost ako su poznati sledeći podaci: trgovinsko preduzeće je nabavilo 10 klima uređaja po ceni od 20.000 dinara po komadu; zavisni troškovi nabavke (troškovi prevoza, utovara, istovara, osiguranja) iznose 50.000 dinara; procenat marže iznosi 20%, a stopa PDV-a 20%.

KALKULACIJA PRODAJNE CENE:

Fakturna vrednost robe                            200.000

Zavisni TROŠKOVI nabavke                     50.000

Nabavna vrednost robe                              250.000

Marža 20%                                                       62.500

Prodajna vrednost robe                            312.500

Porez na dodatu vrednost 20%                   62.500

Prodajna vrednost sa PDV-om                 375.000

Prodajna cena po komadu                            37.500

PRIMER ( RABAT KAO RAZLIKA U CENI)

Jedan kiosk je nabavio od izdavačkog preduzeća 100 komada nekog časopisa po utvrđenoj maloprodajnoj ceni od 100 dinara po časopisu. Rabat, kao razlika u ceni trgovine, iznosi 10% od prodajne vrednosti časopisa, a zavisni troškovi nabavke iznose 200 dinara i pokrivaju se iz rabata. Sastavite kalkulaciju sa jedinstvenom maloprodajnom cenom.

Prodajna vrednost robe               10.000

Rabat 10%                                             1.000

Fakturna vrednost robe                 9.000

KALKULACIJA JEDINSTVENE MALOPRODAJNE CENE:

Fakturna vrednost robe                 9.000

Zavisni troškovi nabavke               200

Nabavna vrednost robe                   9.200

Razlika u ceni                                      800

Prodajna vrednost robe               10.000

Razlika u ceni = rabat — zavisni troškovi nabavke = 1.000 – 200 = 800 dinara.

Video: Prodajna kalkulacija