Podela preduzeća prema strukturi elemenata proizvodnje

 • raspolaganje elementima potrebnim za proizvodnju
 • odnos učešća pojedinih elemenata u preduzećima
 • razlika u zastupljenosti predstavlja izraz razvijenosti datog preduzeća
 • preduzeća u kojima dominira zastupljenost sredstava za rad u odnosu na učešće ljudskog faktora  kaže se da imaju visok organski sastav elemenata proizvodnje odnosno kapitala
 • Pod pojmom organski sastav kapitala podrazumeva se odnos uloženog kapitala u sredstva za rad prema iznosu kapitala uloženog u predmete rada i radnu snagu.
 • organon-grčka reč oruđe ili sredstvo
 • preduzeća sa dominantnim učešćem radne snage
  • nizak organski sastav
  • nedovoljna tehničko tehnološka razvijenost
  • zanatska preduzeća
  • pojedinci obavljaju celokupne tehnološke procese
  • izrađuju pojedinačne proizvode, po narudžbini
  • nije ekonomski opravdano uvođenje specijalizovane opreme
 • industrijska preduzeća
  • izvršena detaljna tehnička podela rada
  • viši organski sastav kapitala
  • visoka tehnologija i specijalizovane mašine
  • uloga radne snage: pokretanje i kontrola mašina
  • visoko kvalifikovani stručnjaci: tehnička priprema proizvodnje, komercijalna i finansijska faza
 • industrijska preduzeća sa visokim stepenom razvoja – primena automatizacije
  • u tehnološkoj fazi ljudski rad gotovo isključen
  • visoko kvalifikovani radnici: tehničke priprema i kontrola , a naročito u obezbeđivanju kvaliteta
  • komercijalna i finansijska faza: zbog velike količine istovrsnih proizvoda i potrebnih sredstava za održavanje kontinuiteta.

Podela preduzeća prema veličini

 • zavisi od delatnosti, kao i od zemlje u kojoj posluje
 • Tri kriterijuma za razvrstavanje preduzeća:
  • broj radnika
  • vrednost sredstava(kapital)
  • ukupni godišnji prihod(dobit)
 • Velika preduzeća
  • hiljadu do deset hiljada radnika
  • Fiat Atomobili, Železara Smederevo, NIS
  • u razvijenim zemljama 500.000-700.000
  • u SAD: Ford, Dženeral Motors
  • proizvodnja automobila, mašinogradnja, elektronska industrija, prehrambena industrija itd.
 • Mala preduzeća
  • komponente i delove za velika preduzeća i za podmirivanje potreba lokalnog stanovništva
  • porodična preduzeća
  • konkurencija (nameće razvoj)
  • izdvajanje dela  profita za proširenu reprodukciju
  • postepeno prerastaju u veća privredne subjekte
 • Srednja preduzeća
  • prevazilaze lokalni značaj
  • veći obim poslovanja od zahteva tržišta u neposrednom okruženju
  • nastaju udruživanjem malih preduzeća