Po veličini preduzeća se dele na: mikro, mala, srednja i velika. Svaka od navedenih kategorija imaju određene prednosti i nedostatke. To je relativna podela i zavisi od kriterijuma koji se koriste za podelu preduzeća. Kao kriterijumi za podelu preduzeća po veličini koristi se broj radnika, visina uloženog kapitala i ostvareni rezultati (ukupni prihod, dobitak). Međutim, pored ovih kriterijuma mora se voditi računa o delatnosti i stepenu razvijenosti zemlje.

Pogledajte predavanje na temu podela preduzeća po veličini.

Pitanja:

 1. Kako se preduzeća dele po veličini?
 2. Koji kriterijumi se koriste za podelu preduzeća po veličini?
 3. Koliko zaposlenih u Srbiji imaju mikro, koliko mala, srednja i velika preduzeća?
 4. Koliko uslova mora da bude zadovoljeno da bi neko preduzeće moglo da se razvrsta u određenu grupu po veličini?
 5. U kojoj pravnoj formi mogu da se osnuju mala preduzeća?
 6. Šta je preduzetnik i kako odgovara za obaveze preduzeća?
 7. Navedi primere preduzetničkih radnji.
 8. Koje su najznačajnije prednosti malih preduzeća?
 9. Koji su najznačajniji nedostaci malih preduzeća?
 10. Zašto su mala preduzeća manje efikasna u odnosu na velika?
 11. Koji su nedostaci malih preduzeća vezanih za ljudske resurse(rizik ključnih ljudi)?
 12. Zašto mala preduzeća imaju najveće probleme sa obezbeđivanjem finansijskih sredstava?
 13. Koje su tri najznačajnije razlike između srednjih i malih preduzeća?
 14. Kakvu organizaciju poseduju mala, a kakvu srednja preduzeća?
 15. Kakvu organizacionu strukturu poseduju mala, a kakvu srednja preduzeća?
 16. Ko upravlja u malim preduzećima, a ko u srednjim. Zašto?
 17. Koje su prednosti srednjih preduzeća u odnosu na velika?
 18. Šta je ekonomija obima?
 19. Objasni ekonomiju obima na konkretnom primeru.
 20. Kako se izražava efekat učenja kod velikih preduzeća?
 21. Kako se izračunava racio napretka?
 22. Koju vrednost u proseku uzima racio napretka?
 23. kako veliko preduzeće smanjuje troškove držanja zaliha, a kako troškove naručivanja zaliha?
 24. Šta je efekat ekonomije upravljanje kod velikih preduzeća?
 25. Šta je marketinška ili komercijalna ekonomija?
 26. U čemu se ogleda prednost velikih preduzeća u vezi sa finansijskom ekonomijom?
 27. Koji su najznačajniji nedostaci velikih preduzeća?
 28. Kako nastaju velika preduzeća?
 29. Šta je interni rast velikih preduzeća?
 30. Kako se ostvaruje fuzija preduzeća?
 31. Šta je spajanje, a šta pripajanje preduzeća?
 32. Kakav je to horizontalni rast?
 33. Kakav je vertikalni rast kod velikih preduzeća?
 34. Kako nastaje konglomeratski rast?