За остваривање циљева и задатака веома је битна ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ.

Организација набавке зависи од више фактора:

  • Величине и делатности предузећа,
  • Типова и карактеристика производње,
  • Извори, обим набавке
  • Обим и структура залиха
  • Ангажовање финансијских средстава
  • Примена технике и технологије.

Постоје два проблема приликом утврђивања организације набавке:

–Утврђивање места набавке у организационој структури-спољна организација

▪Степен централизације (децентрализације) и

▪Коме треба према хијерархији да буде подређен руководилац

–Унутрашња организација набавне функције

Више у видеу који следи.