Profit ili dobitak jerazlikaizmeđuukupnogprihodaiukupnihtroškova

PF= UP–UT

PF-profit

UP–ukupni prihod

UT–ukupni troškovi

Realizovani višak vrednosti (po ekonomskoj suštini). Predstavlja neto rezultat poslovanja i izraz uspešnosti. Profit predstavlja osnovni motiv poslovanja.

Kada je ukupni prihod manji od ukupnih troškova preduzeće posluje sa gubitkom. UP

Teorije o profitu jesu:

•Kompenzacione ili funkcionalne

•Frikcione ili monopolske

•Tehnološke ili inovacione

Slika 1. Teorije profita

Prezentaciju sa današnjeg časa preuzmite OVDE.

Teorije profita