Objašnjen primer pravilno popunjene poreske prijave za plaćanje pdv-a. (PPPDV)

KNJIŽENJE PO PRIMLJENOJ PORESKOJ PRIJAVI (PPPDV)
Kada je izlazni PDV>ulaznog PDV-a (obaveza za plaćanje)

470 Izlazni PDV
             270 Ulazni PDV
             479 Obaveze za razliku u PDV-u
obaveze za pdv
_____________________________
Kada je izlazni PDV (povraćaj)

470 Izlazni PDV
279 Potraživanja za više plaćeni PDV
            270 Ulazni PDV
potraživanja za više plaćeni pdv
______________________________