Објашњен пример правилно попуњене пореске пријаве за плаћање пдв-а. (ПППДВ)

КЊИЖЕЊЕ ПО ПРИМЉЕНОЈ ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ (ПППДВ)
Када је излазни ПДВ>улазног ПДВ-а (обавеза за плаћање)

470 Излазни ПДВ
             270 Улазни ПДВ
             479 Обавезе за разлику у ПДВ-у
обавезе за пдв
_____________________________
Када је излазни ПДВ<улазног ПДВ-а (повраћај)

470 Излазни ПДВ
279 Потраживања за више плаћени ПДВ
            270 Улазни ПДВ
потраживања за више плаћени пдв
______________________________