Amortizacija:

Troškovi amortizacije
         Ispravka vrednosti osnovnih sredstava
obračun amortizacije
_________________________

Nivelacija (povećanje cena)

Roba u magacinu
           RUC
nivelacija (povećanje cena)
_____________________

Nivelacija (sniženje cena)

RUC
         Roba u magacinu
Nivelacija (sniženje cena)
_________________________