Izvori sredstava pokazuju način pribavljanja imovine odnosno poreklo sredstava. U računovodstvu se evidentiraju u pasivi. Podela izvora sredstava je prema nastanku i ročnosti.

https://www.dropbox.com/s/fk7qp1msuaqb7ha/izvori%20sredstava%20PA%202016.pptx?dl=0

Prezentaciju o izvorima sredstava za smer poslovni admnistrator preuzmite tako što ćete kliknuti na sliku.

Prezentaciju o izvorima sredstava preuzmite ovde.