О трошковима је већ било речи у неколико постова. Ова лекција је намењена ученицима у другом разреду, смер: Пословни администратор, предмет: Економија. Генерално, слично као у првој години изучавања, само додата још једна подела трошкова, на имплицитне и експлицитне.