Pojam istraživanja i razvoja (R&D)

Funkcija istraživanje i razvoj je poslovna funkcije od koje sve počinje.

Istraživanje je kritičko proučavanje različitih pojmova sa ciljem da se otkriju nova znanja radi stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga.

Razvoj se odnosi na proces u kome će se rezultati istraživačkog rada primeniti u praksi.

Svrha istraživanja je upoznavanje zakona (prirodnih i društvenih), a svrha razvoja je da ovi zakoni nađu svoju praktičnu primenu.

Zadaci funkcije istraživanja i razvoja su:

  • efikasnost poslovanja preduzeća (blagovremeno izvršavanje zadataka preduzeća) i
  • pronalaženje novih mogućnosti u poslovanju.

Podela istraživanja

Sva istraživanje u zavisnosti od toga gde se primenjuju dele se na:

  • fundamentalna,
  • primenjena i
  • razvojna.

Fundamentalna istraživanja čine osnovu za dalja istraživanja. Oni istražuju nova znanja u okviru teorijske nauke. Zahtevaju velika ulaganja i dug vremenski period.

Primenjena istraživanja odnose se na mogućnosti i primenu znanja u otpimalizaciji proizvodnje (sa min ulaganjem postići max rezultate). Ona se odnose na kreiranje novih proizvoda, alternativnih sirovina, novih tehnologija itd.

Razvojna istraživanja se odnose na usavršavanje i razvoj proizvoda, procesa i ideja, istraživanje tržišta nabavke i prodaje, razvoj marketing koncepcije.

Fundamentalna istraživanja i primenja istraživanja se obavljaju u institutima i zavodima.

Razvojna istraživanja se obavljaju po preduzećima u okviru pojedinih sektora (organizacija).

Saradnja funkcije istraživanja i razvoja sa ostalim funkcijama

Funkcija istraživanja i razvoja sarađuje sa:

  • prodajnom funkcijom i
  • proizvodnom funkcijom.