Zadaci – Troškovi

  1. Privredno društvo „Morava“ d.o.o. ( Tabela 1) Leskovac u februaru i martu imalo sledeću proizvodnju trenerki i troškove proizvodnje:
mesecproizvodnjaftvtUt
februar400150.000?750.000
mart500?850.000?
Tabela 1

Izračunaj:

  1. Prosečni fiksni trošak za februar i mart
  2. Ukupne varijabilne troškove za februar
  3. Cenu koštanja za mart


2. Privredno društvo “Admikom” d.o.o. Stara Pazova nabavilo je fotokopir aparat. Fakturna vrednost aparata je 80.000,00 dinara. Zavisni troškovi nabavke iznose
10% od fakturne vrednosti. Prosečni vek trajanja je 4 godine. Izračunaj godišnju amortizaciju primenom stope amortizacije.

3. Iz date tabele izračunaj i grafički prikaži fiksne troškove, prosečne fiksne troškove, ukupne troškove i odnos prosečnih ukupnih, prosečnih varijabilnih i graničnih troškova. (Tabela 2)

Tabela 2.

4. Iz date tabele izračunaj i grafički prikaži fiksne troškove, prosečne fiksne troškove, ukupne troškove i odnos prosečnih ukupnih, prosečnih varijabilnih i graničnih troškova. (Tabela 3)

Tabela 3.

5.Radnik si mlinskog preduzeća „Žitoprodukt“ iz Bečeja. Služba za istraživanje tržišta procenjuje mogućnost povećanja plasmana za 30%. Upravni odbor donosi odluku o povećanju fizičkog obima proizvodnje za 30%. Trenutni obim proizvodnje je 1.200 t brašna. Ukupni fiksni troškovi iznose 3.000.000 dinara.
1. Koja je najbitnija karakteristika fiksnih troškova.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Kako će se navedena promena obima proizvodnje odraziti na prosečne fiksne troškove?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
1. Izračunaj u kom će se procentu promeniti prosečni fiksni troškovi usled povećanja obima proizvodnje. Prikaži postupak rada.
Procenat promene prosečnih fiksnih troškova iznosi: ________________________

Rešenja 3. i 4. zadatka.