Osnovni faktor koji generiše tražnju je CENA. Osim cene na tražnju utiču i ostali faktori. Ostali faktori koji utiču na cenu su:

  • dohodak,
  • ukusi (preferencije),
  • očekivanja,
  • supstituti i komplementi,
  • broj stanovnika (veličina tržišta).

Cena kao osnovni faktor

Cena se može uzeti kao faktor koji odlučujuće utiče na traženu količinu. U najvećoj meri tražnja će zavisiti od toga u kojoj meri će promena cene uticati na promenu tražene količine. Ovaj odnos se može najbolje analizirati pomoću cenovne elastičnosti tražnje.

Cenovna elastičnost tražnje pokazuje koliko će se procenata promeniti tražnja ako se cena promeni za 1%.

Cenovna elastičnost tražnje računa se pomoću koeficijenta elastičnosti.

Ke=%promena tražene količine/% promena cene

Elastičnost tražnje može biti:

  • elastična, kada je Ke>1;
  • neelastična, kada je Ke<1;
  • jedinično elastična, kada je Ke=1.

Ostali faktori koji utiču na tražnju

Dohodak

Da bi potrošači mogli nešto da kupe potrebno je da imaju sposobnost da plate. Povećanje dohotka utiče na povećanje količine kupljenih proizvoda i na promenu u strukturi kupovine (kupuju se proizvodi koji su luksuzniji).

Ukusi

Ukusi i preferencije utiču na to koji će proizvod (marku) kupovati. Ukusi uglavnom zavise od navika potrošača. Marketing utiče na promenu stavova i navika u potrošnji.

Očekivanja

Očekivanja utiču na potrošnju u zavisnosti od prihoda koji očekujemo u budućnosti ili od očekivanja vezanih za promenu cena. Pa tako, ako očekujete povećanje dohotka u budućnosti, vi ćete se opredeliti za potrošnju u sadašnjosti. Ili, ako očekujete smanjenje cena u budućem periodu, odložićete potrošnju za kasnije.

Supstituti i komplementi

Supstituti su proizvodi koji se zamenjuju u potrošnji (maslac/margarin). Porast cene jednog proizvoda dovodi do porasta tražnje za drugim i obrnuto.

Komplement su proizvodi koji se međusobno dopunjuju u potrošnji (burek/jogurt). Kod ovih proizvoda rast cene utiče na pad tražnje za oba proizvoda i obrnuto.

Broj stanovnika

Broj stanovnika, odnosno potrošača, utiče na povećanje tražnje sa povećanjem stanovnika.