Предузећа постоје зато што најефикасније обављају делатност у тржишној привреди.

Као остали разлози који објашњавају основни разлог постојања предузећа јесу предности:

  • специјализације,
  • смањења ризика и неизвесности и
  • смањење трансакционих трошкова.

Видео: разлози постојања предузећа