Analiza rentabilnosti predstavlja analitički instrument koji se koristi za objašnjenje maksimizacije profita.

Na osnovu analize rentabilnosti donose se ODLUKE:

  • Optimalnom obimu proizvodnje i prodaje i
  • Nastavku ili prestanku poslovanja

Ove odluke se odnose na:

  • Maksimiziranje profita i
  • Minimiziranje gubitaka.

Maksimiziranje profita predstavlja uslov opstanka, rasta i razvoja preduzeća.

Najrentabilniji profit-maksimizirajući obim određuje se na osnovu sledeća dva pristupa:

1.Poređenje ukupnog prihoda i ukupnih troškova

2.Poređenje prosečnog prihoda i prosečnih troškova.

Pravilo 1: Preduzeće maksimizira ukupan profit na nivou obima, gde je razlika između ukupnog prihoda i ukupnih troškova najveća.

Pravilo2 : Preduzeće maksimizira ukupan profit na nivou obima, gde su marginalni troškovi jednaki marginalnom prihodu (MPd = MT). Ako je MPd > MT ukupan profit može da se poveća, ako se poveća obim. Ako je MPd < MT ukupan profit može da se poveća, ako je smanji obim proizvodnje.