Izvorima ekonomičnosti objašnjava se zašto su neka preduzeća troškovno efikasnija od drugih. Oni pokazuju gde preduzeća mogu da uštede na troškovima. Kod tržišne privrede težnja svakog preduzeća je da bude troškovno konkurentno. Ako su troškovi veći od konkurenata onda imaju slabiju poziciju. Preduzimanjem mera da se zaostajanje u troškovima u odnosu na konkurenciju eliminiše, obezbeđuje se UNAPREĐENJE EKONOMIČNOSTI.

▪Razlika u troškovima nastaje zbog:

–Cena input-a

–Stepena iskorišćenosti kapaciteta,

–Primenjena tehnologija,

–Produktivnosti,

–Troškova transporta i skladištenja i

–Troškova reklame i distribucije.

▪Inputi: sirovine, energija, komponente..

▪Ispitivanje ponude i pronalaženje najpovoljnijeg dobavljača

▪Cene će zavisiti:

–Pregovaranje sa dobavljačima

–Trenutka nabavke,

–Količine nabavke,

–Načina plaćanja itd.

▪Lokacija

▪Stepen iskorišćenja kapaciteta – Optimalan stepen iskorišćenosti kapaciteta, tj. obim proizvodnje gde su granični i prosečni troškovi jednaki.

▪Troškovna efikasnost zavisi od primenjene tehnologije ali i starosti fabrike i opreme.

–Mora se uzeti u obzir proizvodno tehnička efikasnost i investicioni troškovi

▪Produktivnost

–Racionalizacija internih procesa (ista količina proizvoda sa manjim utrošcima radne snage)

▪Uštede u troškovima skladišta i transporta

–Povećanjem iskorišćenosti kapaciteta skladišta i transportnih vozila

–Povećanjem veličine skladišta i veličina vozila utiče na opadanje troškova po jedinici proizvoda

▪Uštede u troškovima reklame

–Izbor medija (TV, internet, radio, novine)

–Veličina reklamnog prostora

–Visina cene reklamnog prostora,

–Pokrivenost teritorije,

–Vreme emitovanja itd.

▪Ušteda u troškovima distribucije

–Izbor najpovoljnije distributera (trgovina na veliko, malo, agenti…)

Izvori ekonomičnosti