Циљ мерења рентабилности предузећа је да се квантификује ефикасност управљања укупном имовином предузећа.

Мери се поређењем профита или прихода са уложеним средствима.

Показатељи рентабилности предузећа су индикатори његове зарађивачке способности и показују да ли се уложена средстава ефикасно користе. Користе се подаци из биланса стања и биланса успеха.

Показатељи рентабилности предузећа су:

1.Стопа пословне добити,

2.Стопа нето добитка,

3.Стопа приноса на укупна средства и

4.Стопа приноса на сопствена средства.

Парцијални показатељи рентабилности