Cilj merenja rentabilnosti preduzeća je da se kvantifikuje efikasnost upravljanja ukupnom imovinom preduzeća.

Meri se poređenjem profita ili prihoda sa uloženim sredstvima.

Pokazatelji rentabilnosti preduzeća su indikatori njegove zarađivačke sposobnosti i pokazuju da li se uložena sredstava efikasno koriste. Koriste se podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha.

Pokazatelji rentabilnosti preduzeća su:

1.Stopa poslovne dobiti,

2.Stopa neto dobitka,

3.Stopa prinosa na ukupna sredstva i

4.Stopa prinosa na sopstvena sredstva.

Parcijalni pokazatelji rentabilnosti