Faktori proizvodnje su: rad, kapital i zemlja. O zemlji i kapitalu kao faktorima proizvodnje saznajte više u videu koji sledi.